เขื่อนห้วยหลวงมินิมาธอน 2022

จับเวลาทั้งหมด 2 ระยะทาง

มินิมาราธอน 10 KM

ฟันรัน 5 KM

จับเวลา 3 จุด

จุด 1 Start & Finish

จุด 2 เช็คพอยท์ 5 km

จุด 3 เช็คพอยท์ 2.5 km

ระยะเวลาในการบันทึกเวลา

มินิมาราธอน 2 ชั่วโมง

ฟันรัน 1 ชั่วโมง

บรรยากาศภาพ

ติดต่อเลย!